Privacy verklaring


Welke gegevens verzamelt mijn website en wat doe ik daar mee?

Afke Zorg & Coaching, gevestigd aan Tsjerkepôle 2, 8542 AT Terkaple, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Afke Zorg & Coaching
Afke Lageveen
Tsjerkepôle 2
8542AT Terkaple

06-52175130

Afke Lageveen is de verantwoordelijke voor de  gegevensbescherming van Afke Zorg & Coaching. Zij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Afke Zorg & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten of omdat u deze zelf aan mij verstrekt via het contactformulier.
Gegevens die ik van u bezit doordat u gebruik maakt van mijn diensten kunt u bij mij opvragen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik via de website verwerk:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.
Deze website heeft ook niet de intentie (bijzondere en/of gevoelige)  persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over u of een minderjarige, neem dan contact mij ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verkregen via de website verwerk
Afke Zorg & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om u desgevraagd meer informatie te verstrekken over mijn dienstverlening

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Afke Zorg & Coaching neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Mijn website maakt geen gebruik van dergelijke systemen.

 

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Ik gebruik  foto’s op mijn website waarop enkele personen herkenbaar in beeld zijn.
Dit gaat grotendeels om stockfoto’s die hiervoor aangeschaft zijn via shutterstock en Freepik.
Ook is er een foto gebruikt uit de collectie van teKiek! webdesign (fotografie: teKiek!).

Indien het geen stockfoto’s of eigen productie betreft heb ik, waar mogelijk, contact gezocht met de fotograaf en / of met de personen die afgebeeld zijn om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.

Staat u of uw kind op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met [email protected] zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van Afke Zorg& Coaching gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wilt u checken welke cookies wij gebruiken, ga dan naar www.cookiechecker.nl

 

 

Hoe lang ik persoongegevens bewaar
Afke Zorg & Coaching bewaart uw persoonsgegevens verzamelt via deze website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
U kunt altijd een verzoek bij mij indienen wanneer u wilt dat uw gegevens uit ons klantenbestand verwijderd worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Afke Zorg & Coaching verstrekt nooit zonder toestemming van u persoonsgegevens aan derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Afke Zorg & Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Afke Zorg & Coaching wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Afke Zorg & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Op de website zijn de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS / SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Cookiebeleid

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Afke Zorg & Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.